Aanmelden bij Yorneo | Hulp & Huis

Yorneo | Hulp & Huis biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen of jongeren tussen 0 en 18 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen of mogen wonen. De hulpverlening richt zich op het zo snel mogelijk herstellen van ‘het gewone gezinsleven’.

Snel aanmelden: Vanaf 1 december kunnen verwijzers rechtstreeks contact opnemen met een van onze gedragswetenschappers om een cliënt aan te melden; aanmelden.hulpenhuis@yorneo.nl en (0592) 367 999. Ons faxnummer is (0592) 367 980.

Welke hulp bieden wij?

Soms is er een vervangende opvoedingssituatie nodig. Ook in die gevallen zorgen we voor een zo ‘gewoon’ mogelijke leefomgeving, waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. De band tussen ouder en kind blijft hierin voor ons belangrijk.

In alle gevallen van verblijf wordt ook ondersteunende, specialistische hulp ingezet. Bijvoorbeeld om terugkeer naar huis mogelijk te maken, om een jongere te helpen zelfstandig te worden of om kind en ouders steun te bieden in de nieuwe situatie. De mogelijkheid voor verblijf bestaat uit:

  • Pleegzorg
  • Gezinshulpverlening met Verblijf
  • Wonen op Maat (Gezinshuizen)
  • Ervarend leven Frankrijk
  • Crisis
  • Inkoop bij Landelijk Werkende Instellingen (Leger des Heils, William Schrikker Pleegzorg, SGJ, De Hoenderloo Groep, Horizon)

>> Wat kunt u van ons verwachten?
>> Verwijzen en crisis