Pleegouder worden

Hoe wordt een kind een pleegkind? En zijn pleegkinderen anders dan andere kinderen? In zijn algemeenheid kan je zeggen dat pleegkinderen vaak veel hebben meegemaakt en dat heeft zeker impact op het kind.

Een pleegkind

Als er problemen zijn in een gezin kan de zorg voor een kind overgenomen worden van zijn/haar ouders. Soms doordat ouders zelf hulp inroepen, van bekenden of van de Jeugdzorg, en soms doordat Jeugdzorg ingrijpt en het kind uit huis plaatst. Indien thuis wonen niet meer mogelijk is, dan wordt allereerst gekeken of er mogelijkheden zijn voor pleegzorg.

Wat voor kind is een pleegkind?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, met dit verschil dat ze vaak veel hebben meegemaakt.

Voor pubers

Veel gezinnen melden zich aan om pleegouder te worden voor een jong kind. Maar wist u ook dat er pubers zijn die ook graag in een gezin willen wonen? Voor deze groep kinderen zijn we op zoek naar nieuwe pleegouders. Wij willen ook pubers de veiligheid en warmte van een gezin kunnen bieden.

Is een pleegkind een probleemkind?

Elk kind is anders. Dat geldt ook voor pleegkinderen. Wel hebben alle pleegkinderen een afscheid achter de rug. Soms hebben ze ook al afscheid moeten nemen van hun (school)vrienden. Mede hierdoor komen hechtings- en loyaliteitsproblemen veelvuldig voor. Maar voor alles zijn pleegkinderen kinderen, die naar school gaan, buitenspelen en soms lekker dwars pubergedrag vertonen. Gelukkig wel!

Luna laat zien dat veel mensen pleegouder kunnen worden...