Over ons

Yorneo | Hulp & Huis behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders als er binnen complexe opvoed- en opgroeivraagstukken naast hulp ook tijdelijk of structureel verblijf nodig is. Je kunt hierbij denken aan (tijdelijk) wonen in een pleeggezin of in een gezinshuis. We streven zoveel mogelijk naar herstel van het gewone leven.

Yorneo | Hulp & Huis is onderdeel van Yorneo. Als specialist in opvoeden en opgroeien is Yorneo er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp.

Publicaties Yorneo