Yorneo | Hulp & Huis

Hulp & Huis behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders als er binnen complexe opvoed- en opgroeivraagstukken naast hulp ook tijdelijk of structureel verblijf nodig is. Je kunt hierbij denken aan (tijdelijk) wonen in een pleeggezin of in een gezinshuis. We streven zoveel mogelijk naar herstel van het gewone leven.

Hulp & Huis is onderdeel van Yorneo en betreft specifiek hulp met verblijf. Als specialist in opvoeden en opgroeien is Yorneo er ook voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp, hierover leest u meer op www.opvoedenenopgroeien.nl.

Andrea, pleegmoeder van Iza
Pleegouder worden? Dat is vast niks voor ons, dachten we. Totdat een pleegmoeder ons enthousiast maakte. We zijn erg blij dat we Iza een nieuw thuis kunnen geven.
Andrea, pleegmoeder van Iza Lees meer »
Bekijk alle berichten